Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Národní sportovní agentura aktuálně prodloužila termín na podání žádosti Výzvy 21/2022 - Můj klub 2023 do 30.12.2022 do 12:00 hodin.

Aktuální informace související s touto výzvou jsme uveřejnili i na našich webových stránkách zde.

 

 

V souvislosti s touto dotační výzvou zavedla FAČR v rámci systému IS FAČR pro členské kluby výrazné zjednodušení. Nově je možné vygenerovat seznam přesně podle kategorií definovaných ve výzvě Můj klub 2023. Více informací naleznete ZDE.

Číst dál...

V neděli 13.11.22 se konal první turnaj v rámci turnajů OFS. Tentokráte to bylo v hale v Borkách a určen byl pro ty nejmenší. Turnaje se zůčastnily týmy Spatry Kolín, Českého Brodu, Dobřichova, Radimi, Sednražic, Štítar a Veltrub, Krakovan, Červených Peček a Vyšehořovic. Padlo spoustu branek a všem zůčastněným se na turnaji moc líbilo. Příští akce která se bude konat v něděli 27.11 dopoledne bude opět určena pro nejmenší.

Dobrý den,

chtěl bych Vás tímto informovat, že projekt Tipsport Sportuj s námi bude pokračovat i v roce 2023. 

Čeho se týká:

  • jednorázové sportovní akce
  • závody
  • sportovní dny
  • dětské dny
  • výročí klubů

V letošním roce výzvu využilo z našeho okresu 5 sportovních klubů. Přičemž nejmenší částka byla 5000 Kč. 

Postup:

  • vyplnit přihlášku, viz text níže
  • pokud budete vybráni obdržíte ode mě reklamní bannery které na akci vystavíte
  • sepíšeme spolu smlouvu, kterou máme již připravenou
  • nafotíte na akci několik fotek které mi pošlete
  • zbytek už obstarám já a vám pak přijdou peníze na účet

Přihlašování akcí do projektu bude probíhat přes elektronickou přihlášku (formulář). Odkaz na přihlášku: https://www.cus-sportujsnami.cz/prihlaska/. Odkaz na přihlášku bude umístěn na webu České unie sportu www.cuscz.cz v sekci „Sportuj s námi“ a na oficiálních stránkách projektu www.cus-sportujsnami.cz

 

Přihlášení do projektu pro rok 2023 bude probíhat  do 30. 11. 2022.

 

Podmínky pro zařazení akce:

1)      organizátor musí být členským subjektem ČUS;

2)      akce je určena aktivní účasti široké veřejnosti;

3)      minimální počet 100 aktivních účastníků (s výjimkou sportovních odvětví, kde je uspořádání akce v tomto počtu téměř nemožné);

4)      akce nesmí být součástí pravidelných soutěží národního sportovního svazu;

5)      nelze zařadit seriál soutěží, ale pouze jeho jednu vybranou akci;

6)      termín konání akcí je od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.

Kalendář akcí a rozdělení příspěvků pořadatelům schvaluje VV ČUS. 

Pokud potřebujete s čímkoliv poradit, obraťte se na mě.

 
 


--

S pozdravem
 

Dušan Hrabal

 
sekretář OTS Kolín
725401176

Vážení sportovní přátelé,

Národní sportovní agentura na svých stránkách zveřejnila výzvu Můj Klub 2023 https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/21-2022-muj-klub-2023/. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 4 do 19 let.

Výše dotace bude stanovena na základě rozsahu sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 4 let (ročník narození 2019) do 19 let (ročník narození 2004) uvedených v příloze žádosti, dle následujících kategorií:

Kategorie 1: Sportovci ve věku 4 až 19 let (ročník narození 2019 až 2004), s předpokládanou účastí minimálně 2 x týdně na tréninkové jednotce bez nutnosti účasti alespoň 6 soutěžních dnů za období 36 měsíců zpětně ode dne podání žádosti.

Kategorie 2: Sportovci ve věku 6 až 19 let (ročník narození 2017 až 2004), s předpokládanou účastí minimálně 2 x týdně na tréninkové jednotce, a kteří se zároveň se účastnili alespoň 6 soutěžních dnů za období 36 měsíců zpětně ode dne podání žádosti.

Zahájení příjmu žádostí: 17. 10. 2022 od 12:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2022 do 12:00 hod.

Žádost (včetně příloh) je nutné podat datovou schránkou žadatele nebo datovou schránkou zmocněnce.

Dále NSA zveřejnila na svých stránkách Dodatek č. 1 k Výzvě Můj klub 2023 - https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/21-2022-muj-klub-2023

Vážení sportovní přátelé,

Národní sportovní agentura na svých stránkách zveřejnila výzvu Můj Klub 2023 - Pohyb a zdraví https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/24-2022-muj-klub-2023-pohyb-a-zdravi/. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 14 let.

Výše dotace bude stanovena na základě rozsahu sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 3 let (ročník narození 2020) do 14 let (ročník narození 2009) s předpokládanou účastí 1x týdně na tréninkové jednotce.
Sportovce je možné do dotace zařadit pouze tehdy, pokud nebyl zařazen v rámci žádosti o poskytnutí dotace ve Výzvě 21/2022 - Můj Klub 2023.

Zahájení příjmu žádostí: 16. 11. 2022 od 12:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 16. 12. 2022 do 12:00 hod.

Žádost (včetně příloh) je nutné podat datovou schránkou žadatele nebo datovou schránkou zmocněnce.

V osvědčeném prostředí v Němčicích proběhl 13.8.2022 okresní seminář kolínských rozhodčích a delegátů před podzimní částí sezóny.
Mimo jiné na něm byly rozebrány vybrané herní situace, diskutováno jejich řešení a ve větší části semináře byly rozhodčím odprezentovány změny v pravidlech kopané. K rozhodčím krátce pohovořil i předseda OFS JUDr. Pařík, poděkoval jim za minulou sezónu a popřál úspěchy do následující. 
Děkujeme všem za účast, panu Ladislavu Kosinovi za organizaci a řízení semináře, lektorům Zdeňku Taschovi a Karlu Vyhnalovi za rozbor herních situací a prezentaci změn pravidel. V neposlední řadě pracovníkům resortu Vigvam za jejich pohostinnost.
 
 
Věříme, že se vše odrazí na kvalitě řízení utkání v podzimní části sezóny na fotbalových trávnících.

Národní sportovní agentura zveřejňuje tuto Výzvu 13/2022 Provoz a údržba 2022. Dotace dle této Výzvy jsou poskytované na základě ustanovení § 6b odst. 1 písm. a) zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů a za dodržení podmínek zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy se vztahuje na období 1.1.2022 – 31.12.2022. Datum 31.12.2022 je termínem, kdy musí být naplněn účel dotace.

 

Detaily zde: https://agenturasport.cz/dotace/provoz-a-udrzba-2022/

POZVÁNKA rozhodčím a delegátům OFS Kolín

Komise Rozhodčích a Delegátů OFS Kolín si vás dovoluje pozvat na letní seminář, R a D, který se bude konat v sobotu dne 13.8.2022 od 10,00 hod. v resortu Vigvam Němčice.

Přibližný program:

9:45 – 10:00      Prezentace

10:00 – 10:30    Vyhodnocení SR 2021/2022

10:30 – 11:15    Rozbor HS

11:15 – 11:25    Přestávka

11:25 – 12:55    Změny pravidel, výklad části pravidel, test

13:00                Ukončení semináře, oběd

Video a pravidla fotbalu bude prezentovat pravidlový lektor SKFS     p. Karel Vyhnal  

Rozbor HS Mgr. Zdeněk Tasch

Na tento seminář zveme členy VV a členy komisí OFS Kolín

Oblečení na seminář: triko s logem OFS Kolín

                   

Předseda komise R a D                                                       vyřizuje: sekretář komise R a D

Josef Zdeněk                                                                                     Ladislav Kosina