Před zahájením jarná části sezóny 2023/24 se v krásném prostředí penzionu Vigvam v Němčicích opět sešli rozhodčí, aby se seznámili s novinkami.

Nejen, že proběhl standardní seminář rozhodčích a delegátů okresního fotbalového svazu Kolín, ale došlo i k setkání se zástupcem prvoligových rozhodčích Markem Radinou, který přítomné obohatil o zkušenosti z nejvyšší soutěže.   

Setkání se zúčastnila většina kolínských rozhodčích a delegátů. Samozřejmě nechyběla ani komise rozhodčích v čele s jejím předsedou Josefem Zdeňkem. Za výkonný výbor OFS Kolín zúčastnili sám předseda JUDr. Ivo Pařík a člen Ing. Jarloslav Vedral.

Velkou část školení z Pravidel kopané výborně odprezentoval zkušený bývalý prvoligový rozhodčí a nedávno ještě delegát UEFA Miroslav Liba. Jeho přednáška byla proložena debatami s přítomnými rozhodčími a interaktivní diskusí na jednotlivými herními situacemi. 

Komise rozhodčí a zástupci vedení OFS ocenili dlouholeté matadory mezi rozhodčími při příležitosti jejich životních jubileí (Miroslav Kratochvíl - 80 let, Jiří Šmejkal - 60 let), popřáli jim a poděkovali za jejich dlouholeté řízení zápasů na všech úrovních.  

Všem organizátorům a školitelům patří poděkování.

Věříme, že se vše projeví na kvalitě rozhodování jarní části soutěže a že se podaří přilákat nové zájemce o řízení fotbalových zápasů.

  

 20240309 4

20240309 120240309 520240309 2