Stránka slouží primárně jako zdroj informací, kam se mohou jednotlivé fotbalové kluby obracet s žádostí o finanční podporu.
V případě potřeby vyplnění konkrétní žádosti zkuste požádat o podporu sekretariát OFS Kolín. Pokud to bude v našich silách, pomůžeme.


Nejčastější poskytovatelé dotací:

 

 1. Národní sportovní agentura – zejména výzva Můj klub, je to provozní dotace směřující na podporu podpory mládeže a provozu klubu,  dále investiční dotace jakou jsou Kabina 2021, více informací na – agenturasport.cz/ 

 2. Středočeský kraj – dotace na investiční a provozní výdaje v rámci Fondu sportu a volného času – www.kr-stredocesky.cz/web/regionalni-rozvoj/granty-a-dotace

 3. Města a obce – v podstatě většina samosprávních celků jako jsou města a obce poskytují svým spolkům určitou formu podpory na provozních či investičních výdajích. V menších obcích je to spíše na individuálním projednání.
  Doporučujeme si zjistit, přímo u starosty/starostky zda taková možnost existuje a jednat o ní osobně.
  U větších měst bývají zpravidla vypisovány dotační programy. Např. v rámci Města Kolín jsou podmínky uvedeny zde: www.mukolin.cz/cz/obcan/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-skolstvi-kultury-a-sportu/tiskopisy-materialy/ 
  V rámci Města Český Brod jsou uvedeny zde: www.cesbrod.cz/section/dotprog

 4. Finanční podpora FAČR - jedná se podporu klubům ze strany FAČR. Informace o podpoře jsou dostupné přihlášeným administrátorům klubu v informačním systému  FAČR is.fotbal.cz pod odkazem "Finanční podpora FAČR"

 5. Kromě výše uvedených zdrojů mohou existovat další jednorázové dotační tituly, například tzv. Místní akční skupiny jako jsou: