VV FAČR schválil 5. srpna per rollam dílčí úpravu Hygienicko-protiepidemických opatření FAČR pro konání amatérských soutěží tak, aby byla tato pravidla lépe aplikovatelná i na nejnižších složkách amatérského fotbalu.

Změna pravidel spočívá v tom, že veškerou kontrolu bezinfekčnosti u přímých aktérů utkání nebude provádět pouze rozhodčí, ale tato zátěž je nově rozložena na vedoucí obou mužstev a rozhodčího. Takto aktualizovaná pravidla byla zároveň schválena MZČR.

Pokud jste nezaznamenali ze zápisů z VV OFS Kolín, proběhlo výběrové řízení na dodavatele webových stránek OFS Kolín. Vítězem na dodávku webu a na čtyři roky technické údržby se stal pan Vladimír Vaněk, který mimo jiné vytvářel resp. modernizoval web i pro OFS Nymburk.
Webové stránky se připravují, o jejich spuštění (cca do konce srpna 2021) budeme informovat.

Aktuální stav podle opatření platného od 31.5.2021, výtah relevantních informací:

- Samotné konání sportovních soutěží a sportovních utkání (profesionálních i amatérských) je dle obecných podmínek stanovených čl. I odst. 14 MO služby (s maximálními počty osob 75 uvnitř a 150 venku.
- Amatérští organizovaní sportovci mohou sportovat na venkovních sportovištích v maximálním počtu 30 osob (příprava) a na vnitřních sportovištích v maximálním počtu 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy určené pro sportovní aktivitu, a to za splnění podmínek testování osob účastnících se sportovní činnosti.