Vážení sportovní přátelé,

Národní sportovní agentura na svých stránkách zveřejnila výzvu Můj Klub 2023 https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/21-2022-muj-klub-2023/. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 4 do 19 let.

Výše dotace bude stanovena na základě rozsahu sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 4 let (ročník narození 2019) do 19 let (ročník narození 2004) uvedených v příloze žádosti, dle následujících kategorií:

Kategorie 1: Sportovci ve věku 4 až 19 let (ročník narození 2019 až 2004), s předpokládanou účastí minimálně 2 x týdně na tréninkové jednotce bez nutnosti účasti alespoň 6 soutěžních dnů za období 36 měsíců zpětně ode dne podání žádosti.

Kategorie 2: Sportovci ve věku 6 až 19 let (ročník narození 2017 až 2004), s předpokládanou účastí minimálně 2 x týdně na tréninkové jednotce, a kteří se zároveň se účastnili alespoň 6 soutěžních dnů za období 36 měsíců zpětně ode dne podání žádosti.

Zahájení příjmu žádostí: 17. 10. 2022 od 12:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2022 do 12:00 hod.

Žádost (včetně příloh) je nutné podat datovou schránkou žadatele nebo datovou schránkou zmocněnce.

Dále NSA zveřejnila na svých stránkách Dodatek č. 1 k Výzvě Můj klub 2023 - https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/21-2022-muj-klub-2023

Vážení sportovní přátelé,

Národní sportovní agentura na svých stránkách zveřejnila výzvu Můj Klub 2023 - Pohyb a zdraví https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/24-2022-muj-klub-2023-pohyb-a-zdravi/. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 14 let.

Výše dotace bude stanovena na základě rozsahu sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 3 let (ročník narození 2020) do 14 let (ročník narození 2009) s předpokládanou účastí 1x týdně na tréninkové jednotce.
Sportovce je možné do dotace zařadit pouze tehdy, pokud nebyl zařazen v rámci žádosti o poskytnutí dotace ve Výzvě 21/2022 - Můj Klub 2023.

Zahájení příjmu žádostí: 16. 11. 2022 od 12:00 hod.
Ukončení příjmu žádostí: 16. 12. 2022 do 12:00 hod.

Žádost (včetně příloh) je nutné podat datovou schránkou žadatele nebo datovou schránkou zmocněnce.

V osvědčeném prostředí v Němčicích proběhl 13.8.2022 okresní seminář kolínských rozhodčích a delegátů před podzimní částí sezóny.
Mimo jiné na něm byly rozebrány vybrané herní situace, diskutováno jejich řešení a ve větší části semináře byly rozhodčím odprezentovány změny v pravidlech kopané. K rozhodčím krátce pohovořil i předseda OFS JUDr. Pařík, poděkoval jim za minulou sezónu a popřál úspěchy do následující. 
Děkujeme všem za účast, panu Ladislavu Kosinovi za organizaci a řízení semináře, lektorům Zdeňku Taschovi a Karlu Vyhnalovi za rozbor herních situací a prezentaci změn pravidel. V neposlední řadě pracovníkům resortu Vigvam za jejich pohostinnost.
 
 
Věříme, že se vše odrazí na kvalitě řízení utkání v podzimní části sezóny na fotbalových trávnících.

Národní sportovní agentura zveřejňuje tuto Výzvu 13/2022 Provoz a údržba 2022. Dotace dle této Výzvy jsou poskytované na základě ustanovení § 6b odst. 1 písm. a) zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů a za dodržení podmínek zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy se vztahuje na období 1.1.2022 – 31.12.2022. Datum 31.12.2022 je termínem, kdy musí být naplněn účel dotace.

 

Detaily zde: https://agenturasport.cz/dotace/provoz-a-udrzba-2022/

POZVÁNKA rozhodčím a delegátům OFS Kolín

Komise Rozhodčích a Delegátů OFS Kolín si vás dovoluje pozvat na letní seminář, R a D, který se bude konat v sobotu dne 13.8.2022 od 10,00 hod. v resortu Vigvam Němčice.

Přibližný program:

9:45 – 10:00      Prezentace

10:00 – 10:30    Vyhodnocení SR 2021/2022

10:30 – 11:15    Rozbor HS

11:15 – 11:25    Přestávka

11:25 – 12:55    Změny pravidel, výklad části pravidel, test

13:00                Ukončení semináře, oběd

Video a pravidla fotbalu bude prezentovat pravidlový lektor SKFS     p. Karel Vyhnal  

Rozbor HS Mgr. Zdeněk Tasch

Na tento seminář zveme členy VV a členy komisí OFS Kolín

Oblečení na seminář: triko s logem OFS Kolín

                   

Předseda komise R a D                                                       vyřizuje: sekretář komise R a D

Josef Zdeněk                                                                                     Ladislav Kosina

Novinkou letošního jara je turnaj mladších dorostenců, jejichž okresní výběry ze všech krajů se utkají v turnajích a ti nejlepší hráči se mohou dostat až do krajských výběrů. První takový turnaj uspořádal náš okres ve středu 20. dubna v Kolíně. Nakonec se nám podařilo postavit velmi silný výběr a naším cílem byl postup do finálového turnaje v rámci Středočeského kraje. Důležitý krok kluci udělali hned v prvním utkání, kdy porazili favorizovaný výběr OFS Kutná Hora 3:2, vítězství ale bylo vykoupeno zraněním našeho obránce již v 5. minutě. Ve druhém utkání kluci zúročili svoji převahu až ve druhém poločase, ale výhra 2:0 nad OFS Nymburk nám dávala jistotu druhého místa a tedy postupu do krajského finále. Asi pod vlivem splněného cíle jsme v posledním utkání jednoznačně podlehli OFS Mladá Boleslav 0:5, nutno dodat, že zcela po zásluze. Celkově ale kluci skvěle reprezentovali náš okres a někteří z nich budou mít šanci zabojovat na kempu o místo v krajském výběru.

Číst dál...

Nejprve se 30. března v Poděbradech utkala naše výběrová děvčata WU14 s dívkami z ostatních okresů. Díky mnohým absencím musely zaskočit mladší holky z WU 11 a ty se své role chopily velmi dobře. Nakonec z toho bylo skvělé 3. místo, což znamenalo určitě úspěch. Holky prohrály pouze s OFS Kutná Hora 0:1, remizovaly s OFS Praha východ 1:1, OFS Benešov porazily 2:0 a OFS Nymburk 1:0.

O týden později 6. dubna se na stejném místě konal turnaj kategorií U11 a U12, konkrétně jeho druhé kolo, když to podzimní hostil náš okres v Kolíně. Výsledky se tedy sčítaly a pokud jsme chtěli ještě zabojovat o postup, čekal nás těžký úkol. U kategorie U11 bylo znát hodně absencí v nominaci, kluci střídali horší pasáže s těmi lepšími a nakonec z toho bylo 4. místo.

V kategorii U12 bylo znát, že kluci se schází na kempech RFA Pardubice, znají se, jsou sehraní a hlavně mají partu. V prvním 2 utkání předváděli opravdu hezký fotbal a soupeře nejen přehráli, ale i svou převahu promítli do skóre. Výhra 3:1 nad OFS Kutná Hora a 3:0 nad OFS Mladá Boleslav dávala do posledního zápasu naději, porvat se o postup. V cestě stál velmi kvalitní celek OFS Nymburk, kterému jsme podlehli 1:6, na turnaji jsme tak skončili na krásném 2. místě, celkově po součtu obou turnajů ale až na 3. nepostupovém.

 

 

 

 

Dne 11.3.2022 vyhlásil předseda FAČR připomínkové  řízení k novele Stanov FAČR. 

Informace o něm jsou dostupné na adrese Novela Stanov FAČR.

Termín na odeslání připomínek je 10.4.2022. 

Za OFS Kolín byly zpracovány připomínky k novelizovaným Stanovám FAČR a dnes byly odeslány na FAČR. 

Detailní připomínky jsou uvedeny v příloze. 

 

Ing. David Hybeš

místopředseda OFS Kolín