Jak bylo předem avizováno, dne 3. března proběhlo setkání se zástupci oddílů spojené se školením z legislativy a podáním informací ohledně nového IS – Naše ISKO. 

Po přivítání všech účastníků předsedou, byly některými předsedy komisí odprezentována jejich práce, s čím se potýkají a co by rádi.

Předseda JUDr. Pařík potom okomentoval fungováníOFS jako celku a seznámil přítomné se zprávou o hospodaření za rok 2023, kterou připravil místopředseda Ing. David Hybeš. 

Během následujících cca 2 hodin se oddíly také mohly seznámit s novinkami v legislativě, které erudovaně odprezentoval Mgr. Zdeněk Tasch.

Ten zároveň předestřel rysy nového ISka, které v nejbližších dnech vstoupí do pilotního provozu. 

Ze strany přítomných zástupců oddlílů v diskusi zazněly zajímavé podněty a připomínky, za což děkujeme a budeme se jimi zabývat.

 

 

b_500_350_16777215_0_0_images_phocadownload_2023_4.jpg

b_500_350_16777215_0_0_images_phocadownload_2024_1.jpg

b_500_350_16777215_0_0_images_phocadownload_2024_2.jpg

b_500_350_16777215_0_0_images_phocadownload_2024_3.jpg