Dne 11.3.2022 vyhlásil předseda FAČR připomínkové  řízení k novele Stanov FAČR. 

Informace o něm jsou dostupné na adrese Novela Stanov FAČR.

Termín na odeslání připomínek je 10.4.2022. 

Za OFS Kolín byly zpracovány připomínky k novelizovaným Stanovám FAČR a dnes byly odeslány na FAČR. 

Detailní připomínky jsou uvedeny v příloze. 

 

Ing. David Hybeš

místopředseda OFS Kolín