Dne 18.3.2023 proběhl v krásném prostředí penzionu Vigvam v Němčicích každoroční seminář rozhodčích a delegátů okresního fotbalového svazu Kolín. 

Setkání se zúčastnila drtivá většina kolínských rozhodčích a delegátů. Samozřejmě nechyběla celá komise rozhodčích v čele s jejím předsedou Josefem Zdeňkem. Za výkonný výbor OFS Kolín zúčastnili předseda JUDr. Ivo Pařík, místopředseda Ing. David Hybeš a člen výboru, který zároveň působí v roli delegáta Ing. Alois Nouzák. 

Seminář měl výbornou úroveň. Krátce jej zahájil předseda OFS Kolín a všechny přivítal, poté předseda komise rozhodčích seznámil přítomné rozhodčí a delegáty s programem semináře a s důležitými povinnostmi a principy pro jarní část ročníku.

Před vzdělávací částí byli noví rozhodčí rámcově seznámeni s požadavky na ně a bylo jim členy KR Ladislavem Kosinou a Jindřichem Svobodou vysvětleno, jak k utkání přistupovat, jejich povinnosti, práva a prostě veškeré důležité věci, se kterými se mohou během utkání setkávat a rámcový návod jak k nim přistupovat a řešit je.

Do části samotného školení nejprve přispěl Mgr. Zdeněk Tasch, který seznámil rozhodčí se změnami v předpisech. Následně jej velice fundovaným výkladem Pravidel kopané a video rozborem různých herních situací asi ve třech hodinách doplnil delegát UEFA Miroslav Liba. Jeho část byla rozdělena obědem. 

Obě tyto školící části byly velice interkativní,  účastníci mohli vyjadřovat své názory na řešení jednotlivých situací a diskutovat jejich jednotlivé aspekty. 

Po ukončení semináře proběhl v resortu Vigvamu dobrovolný turnaj v bowlingu o „Pohár předsedy komise rozhodčích OFS Kolín“. Ten zejména posloužil k stmelení kolektivu rozhodčích, k přátelském posezení a debatou o jejich nelehké a často nevděčné roli. 

Všem organizátorů a školitelům patří velké díky.

Věříme, že se vše projeví na kvalitě rozhodování v jarní části soutěže a že takové akce přispějí k většímu zájmu o roli rozhodčích v rámci kopané. 

IMG 20230321 WA0000

 IMG 20230321 WA0001

IMG 20230321 WA0014