Jak jsme dříve avizovali, tak proběhla během prvních dvou březnových víkendů dvě setkání se zástupci oddílů. 

Jednalo se o dobrovolná setkání, tedy účast oddílů nebyla velká. Nicméně i tak jsme rádi za účast všech zástupců, kdo na setkání dorazili. Rovněž děkujeme za poskytnutí prezentačních prostor a pohostinnost jak SK Český Brod, tak Vigvamu Němčice.

Setkání se za vedení OFS Kolín zúčastnili předseda JUDr. Ivo Pařík, místopředseda Ing. David Hybeš. Dále byli přítomni vedoucí komise rozhodčích a delegátů, předseda disciplinární komise a sekretář svazu.

Během cca 2,5 hodiny (na každém setkání) se oddíly mohly seznámit s novinkami v legislativě, které erudovaně odprezentoval Mgr. Zdeněk Tasch. S prací výkonného výboru, jednotlivých komisí a s aktuálně řešenými problémy oddíly seznámil místopředseda svazu. Nejvíce OFS Kolín trápí nedostatek rozhodčích.  

Též bylo transparentně a detailně prezentováno hospodaření OFS Kolín za poslední dva roky, včetně struktury jednotlivých příjmů a výdajů, což střídavě okomentovali předseda i místopředseda svazu.

Ze strany přítomných zástupců oddlílů v dikusi zazněly zajímavé podněty a připomínky, za což děkujeme. Budeme se jim věnovat na nejbližším výkonném výboru.  

 brod1

 
nemcice1
 
nemcice2
 
nemcice3