Vážení,

jménem výkonného výboru Okresního fotbalového svazu Kolín s hlubokým zármutkem a nesmírnou lítostí oznamuji, že dne 15.1.2022 náhle zemřela ve věku nedožitých 69 let paní Věnceslava Hrabalová.

Paní Věnceslava Hrabalová působila více než 30 let na různých pozicích v kolínském okresním sportu. Veškerá její práce, kterou pro fotbal a obecně pro sport odvedla, zaslouží opravdové uznání a velký respekt.

Budeme si ji všichni pamatovat pro její mravenčí píli a nasazení.

Téměř každý, kdo na Kolínsku působí ve sportu, se setkal s její ochotu a obětavostí.

Odešel člověk, který bude chybět nám všem.

Čest její památce a upřímnou soustrast rodině.

S úctou

Za výkonný výbor OFS Kolín

David Hybeš

 VH